Fanfictions

Title Pairing Length Status
Tản mạn (1) Hoàng Tử Thao/Oh Sehun Oneshot Complete
Ba năm Oneshot Complete
Doppelganger Short fic Complete
Bởi vì Oneshot Complete
Du Viên Kinh Mộng Ngô Diệc Phàm/Lộc Hàm Short fic Complete
Nếu ái tình luôn làm người tổn thương Short fic Complete
Tản mạn (2) Oneshot Complete
Chuyện thường ngày của Ngưu Lộc phu phu Oneshot Complete
Quỷ điện tín Short fic Complete
Wonderland Erik Lehnsherr/Charles Xavier , Michael Fassbender/James McAvoy Longfic On-going
Sơn Hà Nhật Nguyệt – Phiên ngoại 3 Ung Chính (Tứ A Ca Dận Chân)/Liêm Thân Vương (Bát A Ca Dận Tự) Ngoại truyện – one chapter Complete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s