[KH]11 ký tự, tên cp và số chiều cao 2 bạn ghép lại, không hoa, không cách.

Advertisements