[Mục lục] Du Viên Kinh Mộng

Tác giả: 怒姑nunu

*Bản raw fic này tớ lấy bên nhà Mẹ Rồ , sau đó dịch bằng QT rồi edit lại, không có link gốc =))*

**Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, đề nghị không đem ra khỏi blog**

***Bản dịch chưa chắc đã sát hết nghĩa với bản gốc, mà nói chung thì cũng giống đại ý về nội dung rồi =]]***

  • Ban đầu tớ không định đặt pass fic này, vì cũng gần cả tháng rồi, public cũng khá lâu, thật sự tớ chẳng nghĩ nhiều, thấy hay thì đăng thôi, nhưng sau nghĩ lại, nên đặt pass thôi, cảm thấy bứt rứt thế nào ấy, chưa xin phép tác giả gì cả, lương tâm tội lỗi lắm :”<

——-

1 + 2

3 + 4

 (Hoàn)

  • Gợi ý pass cho ai đi ngang: 11 ký tự, không hoa không cách, là tên cp + số của hai người ghép lại.
  • Không được thì để mail lại, tớ send cho.
Mà chắc chẳng có ai rồi :3
Advertisements