[Mục lục] Nếu ái tình luôn làm người tổn thương

Tác giả: 坨坨

*Bản raw fic này tớ lấy bên nhà Mẹ Rồ , sau đó dịch bằng QT rồi edit lại, không có link gốc =))*

**Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, đề nghị không đem ra khỏi blog**

***Bản dịch chưa chắc đã sát hết nghĩa với bản gốc, mà nói chung thì cũng giống đại ý về nội dung rồi =]]***

  • Do chưa có sự đồng ý của tác giả, nên tớ đặt pass nhé.
  • Gợi ý: 11 ký tự, tên cp và số của hai người ghép lại, không hoa không cách. Không được thì để lại mail, tớ send cho nhé.

——

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

(HOÀN)

Mà tớ biết là chẳng ai quan tâm nó có pass hay không rồi :3

Advertisements