a snake was born on Dec 7, 2001 // it’s been 15 years and a half.

post này có vẻ mệt mỏi. đọc hay không tùy mọi người vậy.

Continue reading “a snake was born on Dec 7, 2001 // it’s been 15 years and a half.”

Advertisements

[Đông Khải + Lâu Thành] Tay của Đại Ca

Một bài phân tích về cái tei gei của Lão Cán bộ Cận Đông =))))))) Tớ thấy bạn ý làm tỉ mỉ và khá thú vị =))))) tuy nhiên trong quá trình dịch thì mình cũng có hơi phê thuốc hay sao ấy nên có hỏi cục súc và thảo mai /cough cough/, thấy kỳ cục thì cho mình xin lỗi nhé…..

Continue reading “[Đông Khải + Lâu Thành] Tay của Đại Ca”