Protected: :lâuthành: My dear brothers.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

[Sơn Hà Nhật Nguyệt][PN] Chuyện cũ ở Hà Nam

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Phiên ngoại này mình tìm thấy trên weibo của tác giả, được đăng vào [2016-03-13, 19:44:45]

Dịch: QT + Google Translate + Baike

Edit + Beta: Hy

MÌNH EDIT CHUI ĐẤY ĐỪNG AI ĐEM RA KHỎI BLOG, XIN CÁM ƠN!

Continue reading “[Sơn Hà Nhật Nguyệt][PN] Chuyện cũ ở Hà Nam”