{ edit-fic/krislu } Du Viên Kinh Mộng – mục lục

Continue reading “{ edit-fic/krislu } Du Viên Kinh Mộng – mục lục”

Advertisements

{ edit-fic/krislu } Du Viên Kinh Mộng – (3 + 4)

Tác giả: 怒姑nunu

*Bản raw fic này tớ lấy bên nhà Mẹ Rồ , không có link gốc =))*

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, đề nghị không đem ra khỏi blog.

Continue reading “{ edit-fic/krislu } Du Viên Kinh Mộng – (3 + 4)”