Fic tâm đắc ;;w;;

Hôm nay sẵn dịp mình chưa về đoàn tụ với Lu, và chương 5 Wonderland đang edit (:v) mình lập list lưu lại một số fic mình tâm đắc =)) Về tất cả cúp-pồ mình theo hihi :>

Mà theo mình thấy chả khác gì list tổng hợp lol :v

Continue reading “Fic tâm đắc ;;w;;”

Advertisements