‘Thiếu niên Tứ Đại Danh Bổ’ review a.k.a review có tâm nhứt của ngộ =))))

spoiler alert, bởi xem phim xong buồn cười quá nên ăn nói có hơi bỗ bã, đứng phán xét em quá =)))))))))

Continue reading “‘Thiếu niên Tứ Đại Danh Bổ’ review a.k.a review có tâm nhứt của ngộ =))))”

Advertisements